คำถามที่พบบ่อย

อิงตามบ้านที่อยู่จริง หรือตามสถานที่ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักของผู้เรียน

ไม่ต้องกังวล พ่อแม่ทุกคนมีสิทธิ์ในการทำบ้านเรียนให้ลูกของเราได้ โดยมีวุฒิขั้นต่ำ ม.6 / เทียบเท่า / สามารถยื่นคำร้องให้สำนักงานดำเนินการเพื่อให้เรามีสิทธิในการจัดการศึกษาให้กับลูกได้ดังนี้สำนักงานพิจารณาว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาให้ลูกได้

สามารถเขียนแผนและขออนุญาตยื่นที่เขตได้ตลอด เพียงแต่อาจเสียสิทธิ์ เช่น เงินอุดหนุนของเทอมนั้น

เชิญมาหารือกับเครือข่ายก่อน ถ้าหากแผนเขียนครอบคลุม มาตรา 23 แล้ว ทำจดหมายติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขต โดยยืนยันแผนส่วนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงตามสิทธิ์ หรือปรับแก้ไขในส่วนที่ยอมรับได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ส่งแผน 1 ชุด เหมือนกับบ้านเรียนอื่น (สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ดังนั้นการสำเนาแผน อยู่ในขอบข่ายหน้าที่ของสำนักงาน)

ยืนยันด้วยเอกสารหนังสือ สำเนาส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เราสามารถยื่นขอจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนในประเทศไทย โดยอ้างอิงการจัดการศึกษา ตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อการได้รับสิทธิของการเป็นผู้เรียนในประเทศไทย และหากผู้เรียนต้องการเปลี่ยนแปลงทิศทางระหว่างการเรียนรู้ ก็สามารถปรับแผนให้ผู้เรียนได้ หรือ ครอบครัวสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนื่องจากการสอบ GED ผ่านก็สามารถนำผลสอบไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้

ผู้ปกครอบสามารยื่นทรานสคริปภาษาอังกฤษไปเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้เป็นผู้จัดการศึกษากับสำนักงานก่อน เมื่อสำนักงานให้ไปขอฉบับที่แปลเป็นไทย ให้ทำเรื่องให้สำนักงานชี้แจงวิธีการที่ทำได้ในประเทศไทย และให้ยืนยันความถูกต้องในการเป็นผู้จัดการศึกษาตามกฎกระทรวง เพื่อให้การอนุญาตจัดการศึกษาอยู่ที่ 30 วัน

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไม่มีข้อจำกัดในการทำงานประจำของพ่อแม่ ผู้จัดสามารถหาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใกล้ที่ทำงาน หรือร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียนที่ต้องการเรียนรู้ และ กิจกรรมในลักษณะความต้องการของผู้เรียนที่ครอบครัวสามารถจัดการได้ในทุกเวลาทุกสถานที่

Load More