รวมเอกสารที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่คิดจะจัดการศึกษาด้วยตนเอง (อยู่ระหว่างการรวบรวม)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ แนวคิดและแนวทาง

แบบฟอร์มต่างๆ

ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์การจัดการศึกษามาตรา ๑๒

ดาวน์โหลด font Sarabun new เพื่อเปิดเอกสาร MS Word คลิกที่นี่