กระดานถาม – ตอบหมวดหมู่: คำถามที่พบบ่อยผู้ปกคอรงจบจากต่างประเทศมา มีทรานสคริปเป็นภาอังกฤษ พอไปยื่นที่เขต ทางเขตบอกให้ไปขอฉบับที่เป็นภาษาไทย ควรจะทำยังได้ดีคะ
Pradit LeelanimitPradit Leelanimit ทีมงาน asked 7 ปี ago

ผู้ปกครอบสามารยื่นทรานสคริปภาษาอังกฤษไปเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้เป็นผู้จัดการศึกษากับสำนักงานก่อน เมื่อสำนักงานให้ไปขอฉบับที่แปลเป็นไทย ให้ทำเรื่องให้สำนักงานชี้แจงวิธีการที่ทำได้ในประเทศไทย และให้ยืนยันความถูกต้องในการเป็นผู้จัดการศึกษาตามกฎกระทรวง เพื่อให้การอนุญาตจัดการศึกษาอยู่ที่ 30 วัน