เจ้าหน้าที่ขอให้ส่งสำเนาแผนหลายชุด ทำอย่างไรดี

กระดานถาม – ตอบหมวดหมู่: คำถามที่พบบ่อยเจ้าหน้าที่ขอให้ส่งสำเนาแผนหลายชุด ทำอย่างไรดี
Pradit Leelanimit ทีมงาน asked 5 ปี ago

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ส่งแผน 1 ชุด เหมือนกับบ้านเรียนอื่น (สำนักงานมีหน้าที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ดังนั้นการสำเนาแผน อยู่ในขอบข่ายหน้าที่ของสำนักงาน)