กระดานถาม – ตอบหมวดหมู่: คำถามที่พบบ่อยแก้แผนหลายรอบแต่ไม่ผ่าน ทำยังไงดี
Pradit LeelanimitPradit Leelanimit ทีมงาน asked 7 ปี ago

เชิญมาหารือกับเครือข่ายก่อน ถ้าหากแผนเขียนครอบคลุม มาตรา 23 แล้ว ทำจดหมายติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขต โดยยืนยันแผนส่วนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงตามสิทธิ์ หรือปรับแก้ไขในส่วนที่ยอมรับได้