ในแบบประเมินผลรายปี (SAR) มีอะไรบ้าง ทำอย่างไร

กระดานถาม – ตอบหมวดหมู่: คำถามที่พบบ่อยในแบบประเมินผลรายปี (SAR) มีอะไรบ้าง ทำอย่างไร
Pradit Leelanimit ทีมงาน asked 5 ปี ago
1 Answers
Pradit Leelanimit ทีมงาน answered 5 ปี ago

ทำได้ 2 แบบ

  • ข้อ 1 ออกแบบรายงานได้เอง ไม่มีรูปแบบตายตัว นำเสนอให้เห็นว่าเราทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ อย่างไร เกิดผลอย่างไร จะ Hi tech, Low tech ได้หมด ให้ศึกษานิเทศน์และคณะประเมินเข้าใจว่า เด็กมีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นบ้าง เป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร
  • ข้อ 2 ใช้เอกสารแบบประเมินผลการเรียนของเครือข่าย ไปปรับใช้ได้ ดาวน์โหลดที่นี่